googleaa5a57381788e84c.html
 
S

Sanatın bilim metodundan en büyük farkı subjektif oluşudur, sanat  iki subjektif tarafa hitap eder bunlardan birincisi sanatı yapan taraf diğeri ise sanatı değerlendiren taraftır, sanatı yapan tarafta sadece bir kişi vardır, sanat eserini yaratan birden fazla kişi olsa bile eserin ana fikrinin yaratıcısı olan kişi sanat eserinin asıl sahibidir, bir eserin yaratıcısı birden fazla kişi olamaz yani tek bir görüş, tek bir fikir, tek bir beğeni söz konusudur burada veya bir beğeninin büyük ağırlığı, sanat yaratıcılığı tam anlamıyla kişiseldir, bu kişinin sanatı zamanada bağımlıdır üstelik, yani sanatçı eserini ancak  kısa zaman içinde tekrarlarsa tekrarlayabilir, uzun yıllar geçtikten sonra veya yaşlandığında o sanatçının aynı eseri yaratmayacağı kesin gibidir, çünkü sanatçının beyni aynı değildir artık, sadece sinir hücreleri değil sanatçıya geçen zaman içinde yeni öğrenilen şeyler veya unutulan şeyler veya değişen görüşler, içinde yaşanılan kültürün değişmeside eklenmiştir, yani özetle diyalektik öğretiden yola çıkarak derenin altından çok su geçmiş ve hiçbirşey aynı kalmamıştır, büyük sanatçıların dönemlerini hatırlayınız, burada genel bir değişme kesindir.

Sanatı değerlendirenlerin tarafı ise mutlaka birden fazla kişidir, aslında  toplumun  bir alt birimidir, bunlar kendi değerlerini kullanarak eseri değerlendirirler, nedir bunların değerleri? Sanatçı gibi tamamen kişisel tek bir beyne ve zaman bağımlı değerlermidir? Hayır değerlendiren taraf evrensel beğeni dediğimiz beğeni değer yargılarını kullanır, eserin sanat tarihi içindeki yerini belirler, sanat tarihinin zamanlamasına uygun olup olmadığını test eder, ve sanat tarihindeki önceki eserleri değerlendirerek yeni bir bakış, yeni bir görüş ve algılama olduğuna ve bunun teknik olarak uygun olup olmadığını kafasında test eder eğer uygunsa bu bir sanat eseri olarak kabul eder. Veya yaratılan eser eski eserlerin bir tekrarıysa tarihsel sınıflandırmasını yapar ve sanatçıyı uygun gördüğü tarih ve ekol kefesine koyar ama bu eserin ekolüyle eski eserlerin yanında olması gerektiğininde altını çizer.

 

 

There are no comments

12 + twenty =